Erhvervsnetværk Aalborg

Læs mere
ErhvervsNetværk

En vigtig ressource for din virksomhed

Hvad er erhvervsnetværk Aalborg?

Netværk er blevet en vigtig ressource for mange virksomheder, derfor har de fleste ledere også erkendt vigtigheden af de selv og nøglepersonerne i deres virksomhed deltager i forskellige netværksgrupper. Netværkene tilfører virksomhederne stor værdi på flere parametre.

I dag er deltagelse i netværk blevet en nødvendig og betydningsfuld ressource, som enhver erhvervsleder må tage stilling til og involvere sig i. De fleste virksomheder arbejder med netværk på et strategisk niveau for at stå bedre rustet.

Læs mere

Primære fokuspunkter

  • Forretningsudvikling
  • Ledelse
  • Salg
Læs mere
OM

Erhvervsnetværk Aalborg

EH Aalborg er initiativtager til Erhvervsnetværk Aalborg. Hvor målet er at skabe et netværk for beslutningstagere, der skaber nye forbindelser, udveksler erfaringer samt selvfølgelig også skaber mere forretning til sig selv samt de øvrige netværksdeltagere.

Man behøver ikke at være sponsor eller på anden vis være tilknyttet håndboldklubben EH Aalborg for at blive medlem af Erhvervsnetværk Aalborg.

Møderne vil blive afholdt 10 gange årligt den 2. torsdag i måneden i tidsrummet 8:00-9:30, dog ikke i Juli og December hvor der ikke afholdes møder.

Til hvert møde serveres der en lækker morgenmad til at kickstarte dagen og mødet med.

Temaerne på møderne vil omhandle forretningsudvikling, ledelse og salg. Her vil der være foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere om relevante emner, samt masser af snak og vidensdeling, på kryds og tværs af alle deltagerne.

Derudover afholdes der også fælles arrangementer i forbindelse med håndboldkampe, selvfølgelig med 2 fribiletter.

Vi vil gøre alt for at skabe de perfekte rammer for, at der bliver tryghed og fortrolighed i netværket.

Vil du vide mere?

Klik på linket herunder, eller kontakt vores netværksfacilitator

Læs mere

Netværksfacilitator

Henrik Thomsen