Erhvervsnetværk Aalborg

Læs om Erhvervsnetværk Aalborg

Hvad er erhvervsnetværk Aalborg?

Netværk er blevet en vigtig ressource for mange virksomheder, derfor har de fleste ledere også erkendt vigtigheden af de selv og nøglepersonerne i deres virksomhed deltager i forskellige netværksgrupper. Netværkene tilfører virksomhederne stor værdi på flere parametre.

I dag er deltagelse i netværk blevet en nødvendig og betydningsfuld ressource, som enhver erhvervsleder må tage stilling til og involvere sig i. De fleste virksomheder arbejder med netværk på et strategisk niveau for at stå bedre rustet.

Erhvervsnetværk Aalborgs primære fokuspunkter:

  • Forretningsudvikling
  • Ledelse
  • Salg

Se mere på EN Aalborg

EH Aalborg er initiativtager til Erhvervsnetværk Aalborg. Hvor målet er at skabe et netværk for beslutningstagere, der skaber nye forbindelser, udveksler erfaringer samt selvfølgelig også skaber mere forretning til sig selv samt de øvrige netværksdeltagere. Man behøver ikke at være sponsor eller på anden vis være tilknyttet håndboldklubben EH Aalborg for at blive medlem af Erhvervsnetværk Aalborg.Møderne vil blive afholdt 10 gange årligt den 2. torsdag i måneden. Der er pause fra møderne i juli og december. Møderne er kl. 8.00-9.30. Der vil blive serveret en lækker morgenmad til at kickstarte dagen og mødet.Temaerne på møderne vil omhandle forretningsudvikling, ledelse og salg. Der vil være foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere om relevante emner samt masser af snak på kryds og tværs af alle deltagerne. Der vil blive afholdt fælles arrangementer i forbindelse med håndboldkampe. Samt endelig vil der være 2 billetter til alle EH Aalborgs hjemmekampe. Vi vil gøre alt for at skabe de perfekte rammer for, at der bliver tryghed og fortrolighed i netværket. Det er Henrik Thomsen fra firmaet Podi, der bliver facilitator for netværket.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram