FORMÅL

QNorth er et CSR projekt og støtteforening under håndboldklubben EH Aalborg.

Foreningens formål er i videst muligt omfang at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Nørresundby med EH Aalborg APS som platform og facilitator, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Nørresundby og Nordjylland.

Foreningens fokus er at skabe værdi for områdets piger samt styrke grundlaget for kvindesport og eksisterende foreninger på nordsiden.

DERFOR ER VI MED!

Ole Brøndum
CSR Seniorkonsulent
Port of Aalborg

"For Port af Aalborg er CSR en integreret del af vores DNA og strategikoncept. Derfor er det oplagt at være en del af Q NORTH, hvor vi kan være med til at udvikle og støtte aktiviteter specielt rettet mod piger og kvinder, samtidig med at vi støtter den lokale elitehåndboldklub for kvinder.

Som en stor og aktiv erhvervsaktør tager vi vores ansvar alvorligt, når det gælder om at bidrage til grundlaget for et godt liv for borgere i både arbejds- og privatlivet.


Omdrejningspunktet for udvikling af erhvervslivet i Aalborg er evnen og villigheden til partnerskaber, og det spiller derfor en central rolle i alle vores
CSR-initiativer.

Uden partnerskaber, ingen udvikling.


Det har været vigtigt for os at tegne et partnerskab i Q NORTH, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, men hvor vi også får noget tilbage.


Det gør vi med Q NORTH"

FILANTROPI

QNorth & EH Aalborg ønsker at være en del af Aalborg og lokalområdet og vil tage aktiv del i at skabe oplevelser for alle interesserede i alle aldersgrupper, med særligt fokus på unge piger og børn.

Disse aktiviteter skal være i samarbejde med klubbens sytten samarbejdsklubber og øvrige foreninger, hvorpå der kan opnåes øget værdi for både aktiviteternes deltagere, samarbejdspartnere samt EH Aalborg.

På den baggrund iværksætter EH Aalborg nu en social indsats i form af en støtteforening med det formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige aktiviteter i Nørresundby med EH Aalborg APS som platform og facilitator, for at skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Nørresundby og Nordjylland.

Samtidigt ønsker QNorth at styrke lokalområdets kvindelige sportsforeninger på tværs af sportsgrene og alder og medvirke til at rammerne for kvindelig elitesport styrkes.

VÆRDlSKABELSE & AKTIVITETER

Som led i arbejdet med at opfylde foreningens målsætning vil CSR projektet afholde en række aktiviteter i løbet af året med udgangspunkt i en årlig aktivitetsplan.

Der vil være aktiviteter med direkte relevans for EH Aalborg' s kerneprodukt håndbold, herunder håndboldskoler og tilskuer oplevelser, mens der samtidigt vil være aktiviteter der favner bredt på tværs af alder og foreningernes kerneprodukt.

Hovedparten af aktiviteterne vil være rettet mod formålets målgruppe, mens der samtidigt vil afvikles enkelte større events for pårørende og andre interesserede deltagere. Foruden de planlagte aktiviteter vil CSR-projektet arbejde strategisk med at lave en særlig indsats omkring skoler og institutioner og her inddrage spillere til at skabe kvindelige rollemodeller, som kan inddrages i uddannelsesforløb omkring sund kost og gode studievaner.

KONTAKT DIREKTØR HENRIK SKALS

TELEFON: 25621353
E-MAIL: hskals@gmail.com
Øvrigt materiale
QNorth - EH Aalborgs CSR - Fulde koncept
Download
QNorth - EH Aalborgs CSR - Onepager
Download
Pressemeddelse QNorth
Download
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram